ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Το μάθημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ θα ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου και όχι στις 20 Φεβρουαρίου.

Η διδάσκουσα

Ε. Τσακιρίδου