Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο

Ανακοινώσεις

H PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» στη μνήμη διαπρεπών καθηγητών της Oμογένειας.

1. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»
2. Υποτροφία «Δημήτρης Παντελάρας»
3. Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή»
Οι υποτροφίες είναι ετήσιες – μέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη – και περιλαμβάνουν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόμενο εφόσον έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα σπουδών.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση

Υποτροφίες PeopleCert 2ος κύκλος – Ανακοίνωση.pdf.pdf