ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί φοιτητές σύμφωνα με το αριθ. 5302/10-5-2024 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακ. Υποθέσεων και ενόψει τις εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2023-2024 σας υπενθυμίζουμε την νομοθεσία για την ανώτατη διάρκεια σπουδών.

Σύμφωνα με αυτήν και με όσα ισχύουν έως τώρα, όσοι φοιτητές εισήχθησαν έως και το ακ. έτος 2021-2022 θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το ακ. έτος 2026-2027.

Δείτε το έγγραφο :

Ανακοίνωση λιμνάζοντες φοιτητές