Δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Παπαδοπούλου Ιωάννας Χριστίνας την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής
της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

κας Ιωάννας Χριστίνας Παπαδοπούλου 

με τίτλο: «Βιοοικονομία και αγροτικός κλάδος, διερεύνηση δυνατοτήτων διαμόρφωσης στρατηγικής για την προώθηση της στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»  (Επιβλέπων:  Ευστρ. Λοϊζου)

θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

την Τρίτη 26  Μαρτίου 2024, ώρα 12:30

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο κτίριο της Διοίκησης στο campus στα Κοίλα Κοζάνης

Από την Γραμματεία