ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε του μελλοντικούς αποφοίτους του τμήματος μας ότι ήδη σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ  για μόνιμες προσλήψεις στα επιμελητήρια, (στάλθηκε για δημοσίευση πριν από λίγες ημέρες (η 2K/2023  )  προβλέπει  την πλήρωση 172 ειδικοτήτων πτυχίων ΑΕΙ  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πτυχίο του τμήματος Περιφερειακής και διασυνοριακής Ανάπτυξης.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως στην εν λόγω προκήρυξη γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ. Ειδικότερα, η ειδικότητα με κωδικό 104 (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού) κάνει δεκτό το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλος σχολών της αλλοδαπής.