ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2022-2023

Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023».

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται από την

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 έως την Πέμπτη  03 Αυγούστου 2023

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές, ανά περίπτωση,  υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν και την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είτε με ταχυδρομείο είτε με ταχυμεταφορά (courier), στις παρακάτω περιγραφόμενες διευθύνσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες  για τα Τμήματα  στην Κοζάνη και στα Κοίλα αντίστοιχα:

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας/ Κοζάνη /Ευαγγέλου Ελευθερία /Email: eevaggelou@uowm.gr/Τηλ.: 2461068278

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα 2022-2023

Εγκύκλιος Στεγαστικού Επιδόματος 2022-2023