Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες φοιτητές.

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για το υπ’ αριθμ. 57821/Ζ1/25-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε υποτροφίες του ιταλικού κράτους σε Έλληνες φοιτητές.

https://studyinitaly.esteri.it/

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ