ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας των εκλογών και τη συνεπαγόμενη απώλεια διδακτικών ωρών, η πρώτη αναπλήρωση για το μάθημα Σύνορα και Μετανάστευση ορίστηκε για την ερχόμενη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, από τις 15:00-18:00. Επίσης για το μάθημα Χωροταξία και Χωρικός Σχεδιασμός η  πρώτη αναπλήρωση θα γίνει την ίδια ημέρα, από τις 18:00-21:00.

Ο διδάσκων