Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80, με σύμβαση, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2020-2021 για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Ανακοινώσεις

ΑΡΙΘΜ 1(15-01-2021 θέμα 1ο -ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓ.ΠΔ 407_signed

Ανακοίνωση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων Π.Δ 407-80 ανά γνωστικό αντικείμενο.

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση rdcbs@uowm.gr  το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 04.02.2021 και ώρα 20:00.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης.

Ιωάννης Μπακούρος

Καθηγητής