Ανάρτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους  2020-2021 για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

Ανακοινώσεις

ΑΡΙΘΜ 11 (16-06-2020)-θέμα 3ο -ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛ._signed

Ανακοίνωση ανάρτησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Πίνακας αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων ΡΩΣΙΚΑ – ΕΑΡΙΝΟ

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση rdcbs@uowm.gr  το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12.03.2021 και ώρα 20:00.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης.

 

Ιωάννης Μπακούρος

Καθηγητής