ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθ.1/10-10-2023 πρακτικό της Επιτροπής  Αξιολόγησης για την χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών από την Επιτροπή Ερευνών ακ. έτους 2023-2024, αποφασίστηκε να δοθούν οι υποτροφίες σε τέσσερις (4) φοιτητές με την αντίστοιχη κατανομή και την παρακάτω σειρά κατάταξης: 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. Βαθμός κατάταξης
1 24/4-10-2023 ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ
2 26/4-10-2023 14,48
3 28/5-10-2023 13,96
4 25/4-10-2023 13,73
5 23/4-10-2023 13,67
6 29/5-10-2023 12,73
7 27/4-10-2023 12,22

 

Μπορείτε να υποβάλετε σχετικό υπόμνημα – ένσταση μέχρι την Κυριακή 15-10-2023

Από την Γραμματεία