Χορήγηση υποτροφιών «Κλεάρχου Τσουρίδη» για το ακ. έτος 2021-2022.

Ανακοινώσεις
Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι
φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021),
καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15/04/2022.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.:  https://share.uowm.gr/download/7026b8d3f3fe63ddec93f39715dda7f2b3d9.html
Από τη Γραμματεία