Διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής