Εξέταση Μαθήματος “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος του 8ου εξαμήνου Η.2  ” Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”  για όσους δεν κατέθεσαν απαλλακτική εργασία θα γίνει στην  αίθουσα 1307  την ίδια ημέρα (20/9/2023) και ώρα  15:00-17:00.