ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ” Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος του Β΄ εξαμήνου ” Λογιστική”  θα γίνει στην αίθουσα 3204 αντί για το Μεγ. Αμφιθέατρο την ίδια ημέρα και ώρα (19/9/2023 17:00-19:00).