ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ανακοινώσεις

Η Καθηγήτρια κ. Ελένη Τσακιρίδου θα δώσει διευκρινήσεις στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, διαδικτυακά, ΜΟΝΟ για την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 12:00-15:00 στην ψηφιακή αίθουσα: mst1: https://zoom.us/my/uowm.mst1 | ID: 4797377410.

Η παρουσία όλων των φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα είναι υποχρεωτική.