«ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΠΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2022-2023»