ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για τη προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση” που διαχειρίζεται το ΙΚΥ.

Ανακοίνωση Ζαούση 2022-23    Προκήρυξη