ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ανακοινώσεις

Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ανακοινώνει την διοργάνωση ενός βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο: «Σταχτοπούτες» και «Βασιλόπουλα» Υπό Διαπραγμάτευση για φοιτητές και φοιτήτριες στην πόλη της Κοζάνης,  σε συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Κοζάνης. Το εργαστήρι αυτό εντάσσεται σε μια σειρά από εργαστήρια, τα οποία διοργανώνουμε στην Κοζάνη, με γενικότερο θέμα: «Συντροφικές Σχέσεις και Ισότητα ανάμεσα στα Φύλα».

Το εργαστήρι θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ 11π.μ. και 1μ.μ. από την Ψυχολόγο της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης, Ελπίδα Σεψά σε συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης και τις Αντωνιάδου Χρυσούλα- Ψυχολόγο του Ξενώνα και Σερσέμη Παρθένα, Κοινωνική Λειτουργό. Το εργαστήρι είναι υπό την αιγίδα της επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στέλνετε email στη διεύθυνση: myfeo.psy.koz@uowm.gr , δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα φοίτησής σας και το έτος σπουδών σας. Το Θέμα του email να είναι “Συμμετοχή στο Βιωματικό Εργαστήρι με τίτλο: «Σταχτοπούτες» και «Βασιλόπουλα» Υπό Διαπραγμάτευση”.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 15