ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ

Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση ενός βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο: «Αποδόμηση στερεοτύπων» στην πόλη της Κοζάνης, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Π.Δ.Μ..

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Γενάρη 2021 και ώρα 4μ.μ. με 6μ.μ. Εντάσσεται σε μια σειρά από εργαστήρια, τα οποία διοργανώνουμε στην Κοζάνη, με γενικότερο θέμα τις «Συντροφικές Σχέσεις και την Ισότητα ανάμεσα στα Φύλα».

«Τα αγόρια δεν κλαίνε!», «Αυτές είναι γυναικείες δουλειές!». Έχουν εξαλειφθεί τα στερεότυπα φύλου στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα;

Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να προβληματιστούν για τους στερεότυπους ρόλους που αποδίδονται στα φύλα, καθώς και για το πως αυτοί διαμορφώνουν τη δική τους στάση.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom και για να δηλώσετε συμμετοχή χρειάζεται να στείλετε email με το ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα φοίτησής σας και το έτος σπουδών σας στη διεύθυνση: myfeo.psy.koz@uowm.gr. Ως θέμα στο μήνυμά σας χρησιμοποιείστε την πρόταση: Συμμετοχή στο Βιωματικό Εργαστήρι με θέμα «Αποδόμηση στερεοτύπων».

Τη διοργάνωση του εργαστηρίου έχει αναλάβει η ψυχολόγος της ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. της ΜΥΦΕΟ στην Κοζάνη, Σεψά Ελπίδα, ενώ στο εργαστήρι θα μιλήσουν οι

  • Μπισιρίτσα Κωνσταντίνα- Σύμβουλος Υποδοχής του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης, μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΠΔΜ και η
  • Τσαμπούρη Μαρίνα- Κοινωνική Λειτουργός του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης

Μέγιστος Αριθμός Συμμετοχών: 15