Υποτροφίες ΜΥΦΕΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση 201/2021 του ΕΛΚΕ του Παν. Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αφορά σε Υποτροφίες ΜΥΦΕΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)»  η οποία προκηρύσσει 100 ετήσιες προπτυχιακές υποτροφίες, σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα του ιδρύματος και αφορά

(α) φοιτητές με αναπηρίες που δεν μπορούν να διαμείνουν στις εστίες εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια,

(β) φοιτητές από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και

(γ) φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://forms.uowm.gr, από την Παρασκευή 24/12/2021 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δευτέρα, 28/02/2022 και ώρα 12.00 μ.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την πρόσκληση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/12/prosklisi_201_2021_signed.pdf

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη, για την υποβολή της αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης, παρέχεται από τη γραμματεία της ΜΥΦΕΟ στο τηλέφωνο 2385055206 ή μέσω email στη διεύθυνση myfeo@uowm.gr.

prosklisi_201_2021_signed

Υποτροφίες Στέγης _2021-2022_ΜΥΦΕΟ_ Ανακοίνωση