Αιτήσεις για Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι, για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην εφαρμογή του Φοιτητολογίου https://students.uowm.gr/.

Στη συνέχεια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος στους φοιτητές τα ζητούμενα έγγραφα.