Διαπιστωτική Πράξη ΜΗ εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι  στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης δεν εκλέχθηκαν  εκπρόσωποι φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών/υποψήφιων διδακτόρων), λόγω μη κατάθεσης υποψηφιοτήτων.)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΔΑΨΥ4Α469Β7Κ-4Ψ2