ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Δυτικής  Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος 3/17-03-2022  αποφάσισε  την προκήρυξη θέσης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής  στις  θεματικές περιοχές οι οποίες αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση.

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος rdcbs@uowm.gr από 21-03-2022  έως και 28 -03-2022  

ΦΕΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 99_Β_27-1-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 3. 2022