ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα του υπουργείου για τις μετεγγραφές /μετακινήσεις ακ. έτους 2021-2022 και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Δείτε : ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΕΚ τ.Β’ 2877_01-07-2021 

(Για το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, δεν υπάρχει αντιστοιχία μετεγγραφής, μόνο μετακίνησης)

Έγγραφο υπουργείου : Εγκύκλιος_μετεγγραφών_2021-2022