ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Το μάθημα “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” θα αρχίζει μία ώρα νωρίτερα, στις (13:00) και  το μάθημα 

“Δημόσια Οικονομική και Πολιτική” θα γίνεται στο Μικρό  Αμφιθέατρο. 

NEO- ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-2022