ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η κατάταξη αποφοίτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ή ισοτίμων προς αυτά της Ελλάδος ή του εξωτερικού ακαδ. έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί με κατατακτήριες εξετάσεις από 1-20 Δεκεμβρίου  2021 σε ώρα και μέρα που θα ανακοινωθεί αργότερα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα  01/11/2021 – 15/11/2021 ηλεκτρονικά ή και δια ζώσης.  Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από:

 1. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.
 2. Αναλυτική βαθμολογία  μαθημάτων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

Η κατάταξη των πτυχιούχων θα γίνει από την Επιτροπή Κατατάξεων και με εξετάσεις στα παρακάτω τρία μαθήματα:

 • Μαθηματικά
 • Οικονομική Θεωρία Ι – Μικροοικονομία
 • Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη

Ύλη μαθημάτων:

α) Για το μάθημα «Μαθηματικά»:

Θεματικές ενότητες – Ύλη:

 • Εισαγωγικές έννοιες στις αλγεβρικές παραστάσεις, τις εξισώσεις και τις συναρτήσεις
 • Όριο συνάρτησης, πλευρικά όρια
 • Συνέχεια συναρτήσεων, είδη ασυνέχειας
 • Παράγωγοι συναρτήσεων και εφαρμογές τους
 • Μελέτη Συνάρτησης

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Κοντέος, Γ. & Σαριαννίδης, Ν. (2012), “Μαθηματικά”,  Κοζάνη, ISBN  978-960-93-3978-0.

ΠΕΤΡΑΚΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Α. ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2017) «Μαθηματικά Ι», Εκδόσεις ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΩΡΟΘΕΑ, ISBN: 978-618-83244-0-4.

Τσουλφίδης Λ. (1999). Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης: μέθοδοι και υποδείγματα. Gutenberg, Αθήνα. [ISBN: 978-960-01-0723-]

β) Για το μάθημα «Οικονομική Θεωρία Ι – Μικροοικονομία»:

Θεματικές ενότητες – Ύλη:

 • Έννοια και αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης.
 • Οικονομικοί πόροι και το πρόβλημα επιλογής.
 • Θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή, θεωρία χρησιμότητας.
 • Θεωρία ζήτησης και προσφοράς, μηχανισμός τιμών και προσδιορισμός της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας.
 • Ελαστικότητες.
 • Θεωρία παραγωγής και κόστους.
 • Μορφές αγοράς.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 1. Sloman John, Wride Alison, Garratt Dean (2017). Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική. Broken Hill Publishers LTD. ISBN:978-1-292-06477-2. Ευδοξος: 68373080. Ενδεικτικά Κεφάλαια 1-7.
 2. Χαρρυ Παπαπανάγος, Αναστασία Ψειρίδου (2019). Μικροοικονομική Ανάλυση. Εκδ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ISBN: 978-618-84448-0-5, Ευδοξος:86199459
 3. Ζιωγάνας Χ. (2001). Αρχές Μικροοικονομικής Ανάλυσης. Ζήτης, Θεσσαλονίκη. [ISBN: 960-431-728-8], Ευδοξος:10994.
 4. Krugman Paul, Wells Robin (2018). Μικρο-οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες. GUTENBERG. ISBN: 978-960-01-1939-8, Ευδοξος:77110888.

γ) Για το μάθημα «Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη»:

Θεματικές ενότητες – Ύλη:

Περιφερειακές Ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής

Πολιτικές Επενδυτικών Κινήτρων και περιφερειακή ανάπτυξη

Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Έκδοση: 2η έκδ./2016

Συγγραφείς: Πετράκος Γιώργος, Ψυχάρης Γιάννης

ISBN: 978-960-218-881-1

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού συγγραμμάτων από την κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, με τους όρους και της προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης:

https://library.uowm.gr/?p=2583  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Κοίλα Κοζάνης ) και στο τηλέφωνο 24610-68113, καθημερινά 11:00 – 13:00.