ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2022-2023

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε  ότι έχει ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος 2022-2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην Φοιτητική Μέριμνα

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας