Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2023-2024 -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση του προσωρινού  πίνακα σχετικά με την πρόσκληση “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003868 στο…

Read more

Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το Έργο «Ψυχολογική και…

Read more

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα του 6ου “Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε” της Πέμπτης 14 Μαρτίου 2024 θα γίνει την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 στις 9-12 στην αίθουσα 1301 Η διδάσκουσα…

Read more

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα  “Οικονομικά του Τουρισμού” του 8ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα 4-3-2024 Από την Γραμματεία

Read more

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα  “Οικονομικά του Τουρισμού” του 8ου  εξαμήνου και  “Διοικητική Λογιστική” του 6ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα 26-2-2024 και την  Τετάρτη 28-2-2024 Από την Γραμματεία

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024

Ανακοινώσεις

Κατεβάστε την πρόσκληση για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το εαρινό εξάμηνο 2023 – 2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ – ΑΔΑ- ΨΠΟΠ469Β7Κ-ΔΥ5 (1)      

Read more

ΚΙΝΕΖΙΚΑ – ΡΩΣΙΚΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα  κινεζικών και ρωσικών δεν είναι απαραίτητα για την λήψη του πτυχίου. Είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής. Όσοι δεν παρακολούθησαν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2023-2024…

Read more