Νέα

Διαδικτυακό μάθημα με τίτλο: “Create-Protect-Innovate: Bringing ideas to the market”.

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα εγγραφής στο διαδικτυακό μάθημα με τίτλο: “Create-Protect-Innovate: Bringing ideas to the market”. Το διαδικτυακό μάθημα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 2 Απριλίου 2024 και θα διαρκέσει ως…

Read more

“Βιογραφικό Σημείωμα και LinkedIn”

Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό ΙΝΕ – ΓΣΕΕ  Δυτ. Μακεδονίας / Κοζάνης, διοργανώνουν Εργαστήριο Συμβουλευτικής Πληροφόρησης την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024…

Read more

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος…

Read more

Δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Παπαδοπούλου Ιωάννας Χριστίνας την Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης κας Ιωάννας Χριστίνας Παπαδοπούλου  με τίτλο: «Βιοοικονομία και αγροτικός κλάδος, διερεύνηση…

Read more

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2023-2024 -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση του προσωρινού  πίνακα σχετικά με την πρόσκληση “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003868 στο…

Read more

Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το Έργο «Ψυχολογική και…

Read more

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα του 6ου “Πολιτικές Συνοχής της Ε.Ε” της Πέμπτης 14 Μαρτίου 2024 θα γίνει την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 στις 9-12 στην αίθουσα 1301 Η διδάσκουσα…

Read more

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα  “Οικονομικά του Τουρισμού” του 8ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιεί σήμερα Δευτέρα 4-3-2024 Από την Γραμματεία

Read more